Запис Детальніше

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
DEVELOPMENT OF TEACHER EDUCATION IN POLAND: THEORETICAL ASPECTS
РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬШИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
 
Creator Hryshchuk, Yuliya V.; НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка
 
Subject педагогічна освіта; професійно-педагогічна підготовка; тенденції розвитку педагогічної освіти
teacher education; vocational and educational training; development trends of teacher education
педагогическое образование; профессионально-педагогическая подготовка; тенденции развития педагогического образования
 
Description У статті здійснено аналіз проблеми розвитку педагогічної освіти у Республіці Польщі у педагогічній теорії. Актуальні аспекти розвитку вищої педагогічної освіти у Республіці Польщі розглянуто за такими напрямами: розвиток музично-педагогічної освіти; розвиток вищих педагогічних шкіл; розвиток вищої освіти недержавної форми власності;  розвиток системи післядипломної педагогічної освіти; розвиток університетської освіти та науки; реформування освіти; професійно-педагогічна підготовка майбутніх фахівців; формування різних видів професійної компетентності у майбутніх фахівців.
In the article analyzes the problem of teacher education in the Republic of Poland in pedagogical theory. Important aspects of education degree in Poland considered the following areas: the development of music and teacher education; development of higher educational schools; development of higher education in private ownership; development of postgraduate teacher education; development of university education and research; educational reform; professional and pedagogical training of future professionals; the formation of different types of professional competence of future professionals.
В статье проведен анализ проблемы развития педагогического образования в Республике Польше в педагогической теории. Актуальные аспекты развития высшего педагогического образования в Республике Польше рассмотрено по следующим направлениям: развитие музыкально-педагогического образования; развитие высших педагогических школ; развитие высшего образования негосударственной формы собственности; развитие системы последипломного педагогического образования; развитие университетского образования и науки; реформирования образования; профессионально-педагогическая подготовка будущих специалистов; формирование различных видов профессиональной компетентности у будущих специалистов.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-02-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/214
 
Source Освітологічний дискурс; № 1 (9) (2015); 61-74
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/214/203
 
Rights ##submission.copyrightStatement##