Запис Детальніше

РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A DISTANCE COURSE FOR PROSPECTIVE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
 
Creator Plotnikov, Yevhen O.; Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя, кафедра прикладної лінгвістики
 
Subject дистанційний курс; навчальний об’єкт; навчання іноземних мов; зовнішнє незалежне оцінювання; мовний тест
distance course; learning object; foreign language teaching; external independent testing; language test
дистанционный курс; учебный объект; обучение иностранным языкам; внешнее независимое оценивание; языковой тест
 
Description В статті проаналізовано архітектуру і ключові структурні компоненти дистанційного курсу навчання іноземних мов на прикладі курсу для підготовки учнів до складання тестів зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, розробленого та реалізованого у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Окреслено особливості та переваги модульної побудови дистанційного навчального середовища. Розглянуто основні рівні організації елементів дистанційних курсів, їх ієрархію та взаємодію. Особлива увага приділяється реалізації таких характеристик електронного навчального середовища, як інтерактивність та зворотний зв'язок.
The article focuses on the architecture and key structural components of a foreign language distance course using as an example the course developed in Nizhyn State Gogol University to train high school graduates for external independent testing in English. The peculiarities and benefits of a modular structure of a distance learning environment are specified. The hierarchy and interoperability of the main levels of learning objects in a foreign language distance course are defined and analyzed. Special attention is paid to some possible ways of interactivity and feedback realization.
В статье проанализированы архитектура и ключевые структурные компоненты дистанционного курса обучения иностранным языкам на примере курса для подготовки учащихся к сдаче тестов внешнего независимого оценивания по английскому языку, разработанного и реализованного в Нежинском государственном университете имени Николая Гоголя. Определены особенности и преимущества модульного построения дистанционной учебной среды. Рассмотрены основные уровни организации элементов дистанционных курсов, их иерархию и взаимодействие. Особое внимание уделено реализации таких характеристик электронной учебной среды, как интерактивность и обратная связь.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-06-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/274
 
Source Освітологічний дискурс; № 3(11) (2015); 228-237
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/274/245
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/274/107
 
Rights ##submission.copyrightStatement##