Запис Детальніше

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ СТІНИ PADLET НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ СТІНИ PADLET НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
USING OF THE "VIRTUAL WALL PADLET" ON PRACTICAL LESSON IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ СТЕНЫ PADLET НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
 
Creator Kachaniuk, Natalia V.; Інститут людини. Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Subject мережа Інтернет; Web-ресурс; віртуальна стіна Padlet; інформаційно-комунікаційні технології
the Internet; Web-resource; Virtual Wall Padlet; information and communication technologies
сеть Интернет; Web-ресурс; виртуальная стена Padlet; информационно-коммуникационные технологии
 
Description У статті подано стислий аналіз Web-ресурсів для організації групової форми роботи студентів; здійснено огляд переваг віртуальної стіни Padlet; запропоновано приклад розробленого та впровадженого практичного заняття з використанням віртуальної стіни Padlet на базі ВНЗ; висвітлено результати опитування студентів щодо ефективності використання віруальної стіни Padlet на практичному занятті.
The article presents a brief analysis of Web-resources for organization of student's group-work; the benefits of virtual walls Padlet were examined; example of designed and implemented practical lesson using virtual wall Padlet at the university was suggested: the results of the student's poll concerning effectiveness of using virtual wall Padlet during practical lesson are covered.
В статье представлен краткий анализ Web-ресурсов для организации групповой формы работы студентов; осуществлен обзор преимуществ виртуальной стены Padlet; предложено пример разработанного и внедренного практического занятия с использованием виртуальной стены Padlet на базе ВУЗа; отражены результаты опроса студентов по эффективности использования вируальной стены Padlet на практическом занятии.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2014-10-16
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/131
 
Source Освітологічний дискурс; № 3 (7) (2014); 102-112
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/131/138
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/131/42
 
Rights ##submission.copyrightStatement##