Запис Детальніше

Terms of staff of higher educational institutions

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Terms of staff of higher educational institutions
Условия развития персонала высших учебных заведений
Умови розвитку персоналу вищих навчальних закладів
 
Creator Демченко, Яна Анатоліївна; Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Subject personnel; development; multimedia means; teaching; university
персонал; развитие; мультимедийные средства; преподавание; университет
персонал; розвиток; мультимедійні засоби; викладання; інновації в освіті; інноваційний потенціал ВНЗ; університет
 
Description The research conducted by us confirms a hypothesis that training to use modern multimedia means and development of presentation competence can be one of the basic directions of development of teachers and the university personnel as a whole. Leading positions are occupied with university which has the modern equipment and technologies, and creates system of development of modern methods employees, applying thus approaches to the personnel development, borrowed in business.
Проведенное нами исследование подтверждает гипотезу о том, что одним из основных направлений развития преподавателей и персонала университета в целом может быть обучение использованию современных мультимедийных средств и развитие презентационной компетентности. Ведущие позиции занимает университет, который имеет современное оборудование и технологии и создает систему освоения современных методов сотрудниками, применяя при этом подходы к развитию персонала, заимствованные у бизнеса.Полученные результаты могут быть использованы для формирования современных стратегий развития персонала университетов.
Стаття присвячена проблемі розвитку персоналу вищих навчальних закладів. Проведене нами дослідження підтверджує гіпотезу про те, що одним з основних напрямів розвитку викладачів та персоналу університету в цілому може бути навчання використанню сучасних мультимедійних засобів та розвиток презентаційної компетентності. Провідні позиції займає університет, який має сучасне обладнання та технології, створює систему засвоєння сучасних методів співробітниками, застосовуючи при цьому підходи до розвитку персоналу, запозичені у бізнесу.Отримані результати можна використовувати для формування сучасних стратегій розвитку персоналу університетів.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2013-12-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/29
 
Source Освітологічний дискурс; № 2 (2010); 144-153
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/29/48
 
Rights ##submission.copyrightStatement##