Запис Детальніше

DETERMINATION OF CRITERIA OF BREEDING OF CHILDREN OF LABOUR MIGRANTS

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title DETERMINATION OF CRITERIA OF BREEDING OF CHILDREN OF LABOUR MIGRANTS
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ВОСПИТАННОСТИ ДЕТЕЙ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВИХОВАНОСТІ ДІТЕЙ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ
 
Creator Hevchuk, Nataliia S.; Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 
Subject to put labour migrants; education; breeding; criteria of breeding; social educator work; general educational establishment
дети трудовых мигрантов; воспитание; воспитанность; критерии воспитанности; социально-воспитательная работа; общеобразовательное учебное заведение
діти трудових мігрантів; виховання; вихованість; критерії вихованості; соціально-виховна робота; загальноосвітній навчальний заклад
 
Description The basic criteria of breeding of children of labour migrants are examined in the article; description of indexes of breeding of this category of children is given; the theoretical going near determination of concepts "education" and "breeding" is generalized; a diagnostic tool is presented by means of that the criteria of breeding of children of labour migrants are determined in the context of socialeducator work of general educational establishment.
В статье рассматриваются основные критерии воспитанности детей трудовых мигрантов; подана характеристика показателей воспитанности данной категории детей; обобщены теоретические подходы к определению понятий "воспитание" и "воспитанность"; представлен диагностический инструментарий с помощью которого определяются критерии воспитанности детей трудовых мигрантов в контексте социально-воспитательной работы общеобразовательного учебного заведения.
У статті розглядаються основні критерії вихованості дітей трудових мігрантів; подано характеристику показників вихованості даної категорії дітей; узагальнено теоретичні підходи до визначення понять «виховання» та «вихованість»; представлено діагностичний інструментарій за допомогою якого визначаються критерії вихованості дітей трудових мігрантів у контексті соціально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2014-03-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/65
 
Source Освітологічний дискурс; № 1 (5) (2014); 13-24
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/65/83
 
Rights ##submission.copyrightStatement##