Запис Детальніше

MEDIA TECHNOLOGIES PRACTICES IN ENGLISH TEACHING TO THE STUDENTS OF MEDICAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title MEDIA TECHNOLOGIES PRACTICES IN ENGLISH TEACHING TO THE STUDENTS OF MEDICAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 
Creator Sazanovych, Larysa V.; Запорізький державний медичний університет
 
Subject media education; media technologies; mix-media educational technologies; nonlinguistic higher educational establishment
медиаобразование; медиатехнологии; SMRT English; мотивация; самостоятельная работа; неязыковой вуз
медіа-освіта; медіаосвітні технології; SMRT English; мотивація; самостійна робота; немовний виш
 
Description The article highlights on the role of media education in the higher educational establishments. Pros and cons  of media educational technologies in teaching and educational  process are considered in this paper.SMRT English is viewed as an effective e-learning resource for students’ self-study activities.
В статье рассматривается опыт  применения медиа технологий в процессе обучения английскому языку студентов неязыкового вуза. Раскрываются структура и содержание программы SMRT English, и опыт ее применения как аспекта самостоятельной работы студентами медицинского вуза.
У статті наголошується на досвіді використання медіатехнологій у навчанні англійській мові студентів немовного вишу. Розглядається зміст та структура програми SMRT English, розробленої Канадським коледжем англійської мови, а також досвіді її впровадження як ефективного напрямку самостійної роботи студентів медичного вишу. Особлива увага приділяється визначенню особливостей мультимедійних технологій в освіті, а саме: одночасний вплив різноманітних інформаційний потоків (аудіо, відео, графіка, текст) утворює штучне мовне середовище. Підкреслюється, що використання мультимедійних технологій призводить до зміни вектору мислення студентів, які відтепер стають менеджерами свого навчального часу власноруч.   
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2014-03-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/94
 
Source Освітологічний дискурс; № 1 (5) (2014); 208-217
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/94/100
 
Rights ##submission.copyrightStatement##