Запис Детальніше

ДІАЛОГІЧНІ ФОРМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У РОЗВИТКУ МОТИВІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ДІАЛОГІЧНІ ФОРМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У РОЗВИТКУ МОТИВІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ
DIALOGUE FORM OF PEDAGOGICAL INTERACTION IN DEVELOPMENT OF MOTIVES OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF CADETS
ДИАЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАЗВИТИИ МОТИВОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ
 
Creator Lutsenko, Olena V.; КНУ ім. Шевченка
 
Subject професійне навчання; мотивація до навчання; діалогічні форми навчання; навчальна взаємодія
vocational training; motivation for learning dialogical forms of teaching; learning interaction
профессиональное обучение; мотивация к обучению; диалогические формы обучения; учебная взаимодействие
 
Description У статті розглянуто провідні шляхи оптимізації навчального процесу у вищих навчальних закладах системи МВС України. Запропоновані шляхи застосування в практиці правоохоронної освіти методів і засобів учбової діяльності курсантів за допомогою новітніх дидактичних форм і методів. Наведено аналіз сучасної практики застосування інноваційних форм професійної освіти у вищих навчальних закладах МВС України.
In the article pathways of optimizing the learning process in higher educational institutions of the MIA of Ukraine are examined. The ways used in the practice of law enforcement education methods and means of learning students with the latest teaching forms and methods are exposed. An analysis of the current practice of innovative forms of vocational training in higher educational establishments of Ukraine is shown.
В статье рассмотрены основные пути оптимизации учебного процесса в высших учебных заведениях системы МВД Украины. Предложены пути применения в практике правоохранительной образования методов и средств учебной деятельности курсантов с помощью современных дидактических форм и методов. Приведен анализ современной практики применения инновационных форм профессионального образования в высших учебных заведениях МВД Украины.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-10-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/292
 
Source Освітологічний дискурс; № 4(12) (2015); 119-128
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/292/283
 
Rights ##submission.copyrightStatement##