Запис Детальніше

ЯК ВИЗНАЧИТИ ПЕДАГОГУ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНТА?

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ЯК ВИЗНАЧИТИ ПЕДАГОГУ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНТА?
HOW TO DETERMINE THE TEACHERS THE PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF STUDENT?
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕДАГОГУ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНТА?
 
Creator Nevedomska, Yevgeniya A.; Київський університет імені Бориса Грінченка
Мihajlovska, Anna P.; Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Subject асиметрія головного мозку; коефіцієнт асиметрії головного мозку; темперамент; типи темпераменту; пам’ять; види пам’яті
asymmetry of the brain; coefficient of asymmetry of the brain; temperament; types of temperament; memory; types of memory
асимметрия головного мозга; коэффициент асимметрии головного мозга; темперамент; типы темперамента; память; виды памяти
 
Description У статті розкрито поняття асиметрії головного мозку людини, встановлено мету та завдання експериментального дослідження, розкрито методику проведення експерименту. Дослідження довело, що функціональна асиметрія головного мозку має вплив на темперамент та процеси пам’яті студента. У результаті проведеного дослідження виявлено певні закономірності між коефіцієнтом асиметрії головного мозку студентів та їхніми особливостями темпераменту й процесів пам’яті. Ці дані стануть у нагоді педагогам під час навчально-виховного процесу.
The article deals with the concept of asymmetry of the human brain, set goals and objectives of the pilot study discloses a technique for carrying out the experiment. The study showed that functional asymmetry of the brain affects the temperament and memory processes of the student. The study revealed certain regularities between brain asymmetry coefficient students and their peculiarities of temperament and memory processes. These data will be useful to teachers in the educational process.
В статье раскрыто понятие асимметрии головного мозга человека, установлено цели и задачи экспериментального исследования, раскрыта методика проведения эксперимента. Исследование показало, что функциональная асимметрия головного мозга влияет на темперамент и процессы памяти студента. В результате проведенного исследования выявлены определенные закономерности между коэффициентом асимметрии головного мозга студентов и их особенностями темперамента и процессов памяти. Эти данные пригодятся педагогам во время учебно-воспитательного процесса.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-02-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/187
 
Source Освітологічний дискурс; № 1 (9) (2015); 158-166
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/187/194
 
Rights ##submission.copyrightStatement##