Запис Детальніше

КЕЙС-МЕТОД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title КЕЙС-МЕТОД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
KEYS-METHOD IN PREPARATION OF FUTURE TEACHERS TO INNOVATIVE PROFESSIONAL ACTIVITY
КЕЙС-МЕТОД В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К ИННОВАЦИОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
Creator Kozak, Liudmyla V.; Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Subject кейс; кейс-метод; аналіз; ситуація; інновація; інноваційна діяльність
keys; keys-method; analysis; situation; innovation; innovative activity
кейс; кейс-метод; анализ; ситуация; инновация; инновационная деятельность
 
Description У запропонованій статті розкрито сутність кейс-методу, його цілі і завдання, місце і значення методу у професійній підготовці майбутніх фахівців; визначено особливості кейс-методу, його принципи, структуру, вплив на формування якісних характеристик фахівця; подано технологію підготовки кейсу та особливості його застосування у підготовці майбутніх викладачів до інноваційної професійної діяльності.
In the offered article is exposed essence of method of keys, his purpose and task, place and value of method in professional preparation of future specialists; are certain the features of method of keys, its principles, structure, influence on forming of high-quality descriptions of specialist; is given technology of preparation of keys and features of his application in preparation future teachers to innovative professional activity.
В предложенной статье раскрыта сущность метода кейса, его цели и задания, место и значение метода в профессиональной подготовке будущих специалистов; определены особенности метода кейса, его принципы, структура, влияние, на формирование качественных характеристик специалиста; подана технология подготовки кейса и особенности его приложения в подготовке будущих преподавателей к инновационной профессиональной деятельности.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2015-06-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/290
 
Source Освітологічний дискурс; № 3(11) (2015); 153-162
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/290/258
 
Rights ##submission.copyrightStatement##