Запис Детальніше

WHAT WILL CONSTITUTION OF THE STUDENT BODY TELL TO A TEACHER

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title WHAT WILL CONSTITUTION OF THE STUDENT BODY TELL TO A TEACHER
О ЧЕМ РАССКАЖЕТ ПЕДАГОГУ КОНСТИТУЦИЯ ТЕЛА СТУДЕНТА
ПРО ЩО РОЗПОВІСТЬ ПЕДАГОГУ КОНСТИТУЦІЯ ТІЛА СТУДЕНТА
 
Creator Nevedomska, Yevheniia O.; Київський університет імені Бориса Грінченка
Mykhailovska, Anna P.; студентка
 
Subject constitution of the body; types of constitution; temperament; temperament types; introversion; extroversion
конституция тела; типы конституции; темперамент; типы темперамента; интроверсия; экстраверсия
конституція тіла; типи конституції; темперамент; типи темпераменту; інтроверсія; екстраверсія
 
Description The article reviews the existing classification of types of constitution of man, set goals and objectives of the experimental study, disclosed method of the experiment. As a result of the study revealed interdependence: between the constitution of the body the man and his temperament, constitution of the human body between introversion and extraversion, between types of temperament and introversion - extraversion. This information will be useful to teachers in the educational process.
В статье рассмотрены существующие классификации типов конституции человека, установлено цели и задачи экспериментального исследования, раскрыта методика проведения эксперимента. В результате проведенного исследования выявлено взаимозависимость: между конституцией тела человека и его темпераментом, между конституцией тела человека и интроверсией - экстраверсией, между типами темперамента и интроверсией - экстраверсией. Эти данные пригодятся педагогам во время учебно-воспитательного процесса.
У статті розглянуто існуючі класифікації типів конституції людини, встановлено мету та завдання експериментального дослідження, розкрито методику проведення експерименту.  У результаті проведеного дослідження виявлено взаємозалежність: між конституцією тіла людини та її темпераментом; між конституцією тіла людини та інтроверсією-екстраверсією; між типами темпераменту та інтроверсією-екстраверсією. Ці дані стануть у нагоді педагогам під час навчально-виховного процесу.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2014-03-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/75
 
Source Освітологічний дискурс; № 1 (5) (2014); 168-181
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/75/97
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/75/9
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/75/10
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/75/11
 
Rights ##submission.copyrightStatement##