Запис Детальніше

ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Освітологічний дискурс

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
DETERMINATION OF BASIC COMPETENCE IN THE PROFESSIONAL PEDAGOGICAL COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE TEACHER
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИЗИСНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
 
Creator Kohut, Irina V.; Полтаський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
 
Subject зміст; професійно-педагогічна комунікація; професійно-педагогічна комунікативна компетентність; спілкування; комунікація; професійна підготовка; комунікативні вміння
contents; professional-pedagogical communication; professional-pedagogical communicative competence; communication; professional preparation; communicative skills
содержание; профессионально-педагогическая коммуникация; профессионально-педагогическая коммуникативная компетентность; общение; коммуникация; профессиональная підготовка; коммуникативные умения
 
Description Розглянено питання змісту професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя. Запропоновано складники та компоненти, які повинні міститися в структурі професійно-педагогічної  комунікативної компетентності педагога.
The questions of the contents of professional-pedagogical communicative competence of future teacher are examined. The components of the contents and the components of the structure of professional-pedagogical communicative competence of future teacher are suggested.
Рассмотрены вопросы содержания профессионально-педагогической коммуникативной компетентности будущего учителя. Предложены составляющие и компоненты, которые должны быть в структуре профессионально-педагогической коммуникативной компетенции педагога.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Contributor


 
Date 2014-06-03
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/102
 
Source Освітологічний дискурс; № 2 (6) (2014); 63-73
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/102/111
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downloadSuppFile/102/25
 
Rights ##submission.copyrightStatement##