Запис Детальніше

Статистичні методи і обробка геоінформації: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія» зі спеціальності «Економічна та соціальна географія».

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Статистичні методи і обробка геоінформації: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія» зі спеціальності «Економічна та соціальна географія».
 
Creator Нємець, К.А.
Сегіда, К.Ю.
 
Subject статистика
статистичні методи
інформатика
інформаційні системи
 
Description Навчально-методичний комплекс розроблений відповідно до програми курсу
«Статистичні методи і обробка геоінформації» як одного з важливих у загальному
циклі суспільно-географічної та загальноекономічної підготовки фахівців.
Мета: надати методичну допомогу студентам та розвивати навички самостійної
роботи при вивченні курсу «Статистичні методи і обробка геоінформації».
Навчально-методичний комплекс розрахований на студентів денного і заочного
відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за спеціальністю «Еко-
номічна і соціальна географія». Вони містять загальні відомості про курс, тематич-
ний план (структуру) курсу, навчальну програму з вимогами до формування компе-
тентності студентів, рекомендовану літературу, перелік тем і планів практичних та
семінарських занять, основні положення та методичні вказівки до їх виконання, те-
ми індивідуальних дослідних завдань, питання до модульного контролю, систему
оцінювання навчальних досягнень студентів, а також короткий глосарій основних
понять курсу.
 
Date 2013-06-25T08:18:16Z
2013-06-25T08:18:16Z
2013-06-25
 
Type Book
 
Identifier http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8713
 
Language uk
 
Relation УДК 911.3:30;ББК 65.04 Н50