Запис Детальніше

Навчально-методичний комплекс з курсу: «Основи соціальної географії»

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Навчально-методичний комплекс з курсу: «Основи соціальної географії»
 
Creator Нємець, Л.М.
Заволока, Ю.Ю.
 
Subject географія
соціальна географія
суспільство
суспільна географія
 
Description Навчально-методичний комплекс містить програму, робочий план, тези
лекцій‚ теми семінарських занять та практичних робіт з орієнтовним пла-
ном проведення‚ теми рефератів з орієнтовним змістом‚ варіанти контроль-
них та курсових робіт з курсу.
Мета навчально-методичного комплексу – забезпечити умови для під-
готовки студентів до занять, сприяти самостійній роботі студентів: допомог-
ти більш ефективно оволодіти системою теоретичних та фактичних знань‚
практичних вмінь самостійного дослідження, навчитися робити висновки
тощо.
Навчально-методичний комплекс призначений для використання сту-
дентами бакалаврами денного та заочного відділень геолого-географічного
факультету зі спеціальності «Географія».
 
Date 2013-06-25T08:27:31Z
2013-06-25T08:27:31Z
2013-06-25
 
Type Book
 
Identifier http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8717
 
Language uk
 
Relation УДК 911.3:30;ББК 65.04 Н50