Запис Детальніше

Науковий семінар – новітні напрями суспільно-географічних досліджень: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів-магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія»

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Науковий семінар – новітні напрями суспільно-географічних досліджень: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів-магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія»
 
Creator Нємець, Л.М.
Сегіда, К.Ю.
Яновська, О.О.
 
Subject суспільна географія
новітні дослідження
методика
методологія
 
Description Навчально-методичний комплекс розроблений відповідно до робочої програми
спецкурсу «Науковий семінар – новітні напрями суспільно-географічних дослі-
джень» як одного з важливих для підготовки студентів-магістрантів, які навчаються
за спеціальністю «Економічна і соціальна географія».
Мета: надання методичної допомоги студентам при підготовці до лекційних та
семінарських занять при вивченні даного спецкурсу та розвиток навичок самостій-
ної роботи для написання студентських наукових робіт, дипломної роботи магістра
тощо.
Навчально-методичний комплекс розрахований на студентів-магістрантів ден-
ного та заочного відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за
спеціальністю «Економічна і соціальна географія». Він містить загальні відомості
про курс, тематичний план (структуру) курсу, навчальну програму з вимогами до
формування компетентностей студентів, тезовий зміст лекційної складової спецкур-
су, список рекомендованої літератури, перелік тем і планів практичних та семінар-
ських занять, методичні вказівки до їх виконання, питання до модульного контро-
лю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.
 
Date 2013-06-25T08:31:28Z
2013-06-25T08:31:28Z
2013-06-25
 
Type Book
 
Identifier http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8718
 
Language uk
 
Relation УДК 911.3:378.091.32(075.8);ББК 65.04р3