Запис Детальніше

A History of English Literature

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title A History of English Literature
 
Creator Shevchenko, I.S.
 
Description Навчальний посібник з історії англійської літератури знайомить студентів вищих навчальних закладів з найбільш важливими явищами літературного життя Англії, починаючи з виникнення англійської літератури та закінчуючи її теперішнім станом. Простежуються головні тенденціїї розвитку літературного процесу, аналізуються літературні напрямки та течії на різних історичних етапах, приділяється увага персоналіям окремих літературних діячів та визначним літературним творам. Матеріал посібника базується на сучасних світових здобутках теорії і практики викладання літератури і поєднує кращі традиції вітчизняного літературознавства і досягнення західної літературної критики.
Для студентів факультетів іноземних мов інститутів і університетів, бакалаврів і магістрів, за напрямком підготовки філогія із спеціальності переклад, англійська мова та література, для аспірантів-філологів та літературознавців.
The teaching and studying of British Literature is a challenge to all of us. This manual is designed to help everybody face this challenge. The course embraces the leading points of British literary process from its dawn to the present period. The manual provides updated information on literary trends, the plots and critique of famous books, brief biographies of the authors and their artistic views. Its contents correspond to the general line of development of British literature as viewed by the leading British scholars and sometimes deviate from the official scholarly tradition in this country; in such cases we thought it necessary to present both points of view.
 
Date 2013-06-25T10:54:50Z
2013-06-25T10:54:50Z
2001
 
Type Book
 
Identifier A History of English Literature = Історія англійської літератури англійською мовою): Рек. МОН України як навчальний посібник для студ. філол. спец. — Х.: НУА, 2001. — 224 с.
966-7557-20-0
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8726
 
Language en