Запис Детальніше

Природно-заповідний фонд Херсонської області як об’єкт рекреаційного природокористування

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Природно-заповідний фонд Херсонської області як об’єкт рекреаційного природокористування
 
Creator Василевська, Я.В.
 
Subject рекреаційне природокористування
функції рекреаційного природокористування
заповідні території
заповідні об’єкти
 
Description В статті розглядається поняття та значення природокористування. Розкрито сутність та функції рекреаційного
природокористування. Спираючись на законодавство України, детально представлено поняття та структуру природно-
заповідного фонду держави. Детально розглянуті його об’єкти. Зазначені основні проблеми використання природно-
заповідного фонду України. Визначено частку об’єктів Херсонської області в загальнодержавному природно-заповідному
фонді. Представлено структуру природно-заповідного фону Херсонської області із зазначенням частки кожного з
об’єктів. Окреслені пріоритетними напрямки розвитку природно-заповідного фонду України та Херсонщини.
 
Date 2013-06-26T07:44:05Z
2013-06-26T07:44:05Z
2013
 
Type Article
 
Identifier http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8734
 
Language uk
 
Relation УДК;911.3
 
Publisher ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства