Запис Детальніше

Соціальні проблеми Дніпропетровської області як індикатори рівня і якості життя населення

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Соціальні проблеми Дніпропетровської області як індикатори рівня і якості життя населення
 
Creator Грушка, В.В.
 
Subject природний рух населення
захворюваність населення
зайнятість населення
рівень життя
якість життя
 
Description В статті аналізуються проблеми природного руху, захворюваності і зайнятості населення Дніпропетровської
області, які розглядаються як індикатори рівня і якості життя населення. Зазначається, що на тлі постійної депопуляції
спостерігається повільна, але стійка тенденція зростання природного приросту населення за рахунок збільшення
народжуваності і зменшення смертності. Серед причин смертності переважають хвороби системи кровообігу. У
структурі захворюваності переважають хвороби органів дихання, що пояснюється несприятливою екологічною ситуацією
в регіоні. Зайнятість населення, як умова отримання населенням якісних медичних послуг, на Дніпропетровщині є однією з
найвищих в Україні. Серед причин звільнення найманих працівників останніми роками переважають економічні причини.
 
Date 2013-06-26T08:59:01Z
2013-06-26T08:59:01Z
2013
 
Type Article
 
Identifier http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8738
 
Language uk
 
Relation УДК;911.3
 
Publisher ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства