Запис Детальніше

Місце Харківської області у вирощуванні соняшнику в Україні

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Місце Харківської області у вирощуванні соняшнику в Україні
 
Creator Ліхван, В.Ф.
 
Subject соняшник
сільське господарство
агропромисловий комплекс
рослинництво
 
Date 2013-06-27T07:52:26Z
2013-06-27T07:52:26Z
2013-04-18
 
Type Article
 
Identifier Регіон – 2013: суспільно-географічні аспекти: матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю (м. Харків, 18 – 19 квітня 2013 р. / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – с. 151 – 154.
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8764
 
Language uk
 
Relation УДК;911.3
 
Publisher ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства