Запис Детальніше

Особливості динаміки міграційних процесів в Сумській області

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості динаміки міграційних процесів в Сумській області
 
Creator Мезенцев, К.В.
Яковенко, Є.В.
 
Subject міграція населення
міграційні процеси
сальдо міграції
інтенсивність міграції
 
Description Проаналізовано динаміку міграційних процесів у Сумській області в розрізі адміністративних районів за період
2005-2010 роки. Виявлено особливості динаміки сальдо міграції в регіоні (абсолютних значень та у розрахунку на 1000
жителів). Проведено порівняльний аналіз середньорічних значень сальдо міграції в розрізі районів. Виявлено відмінності в
інтенсивності міграції в межах регіону. Побудовано картосхеми, що відображають особливості внутрішньорегіональної,
міжрегіональної та міждержавної міграції в Сумській області.
 
Date 2013-06-27T08:01:35Z
2013-06-27T08:01:35Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – с. 81 - 85
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8765
 
Language uk
 
Relation УДК;911.3
 
Publisher ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет