Запис Детальніше

Методологічні аспекти соціально-географічного дослідження сфери охорони здоров’я

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методологічні аспекти соціально-географічного дослідження сфери охорони здоров’я
 
Creator Нємець, К.А.
Погребський, Т.Г.
 
Subject регіональна сфера охорони здоров’я
синергетичний підхід
складові соціогеопроцесу
 
Description Розглядаються сучасні проблеми сфери охорони здоров’я, особливості захворюваності населення в Україні.
Проведено ретроспективний аналіз суспільно-географічних досліджень регіональної сфери здоров’я, їх спрямування та
методологічні аспекти. Обґрунтовано застосування синергетичного підходу на основі структурування вихідних
статистичних даних за складовими соціогеопроцесу: ментальною, культурологічною, інформаційною, соціальною,
економічною, геоекологічною. Розглянуто можливості повноти відображення інформації за кожною складовою
сукупністю статистичних показників для побудови багатовимірної статистичної моделі з врахуванням синергетичних
ефектів у розвитку та функціонуванні регіональної сфери охорони здоров’я.
 
Date 2013-06-27T08:06:39Z
2013-06-27T08:06:39Z
2012-12
 
Type Article
 
Identifier Часопис соціально-економічної географії: Міжре-гіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет іме-ні В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – с. 102 – 105
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8766
 
Language uk
 
Relation УДК;911.3
 
Publisher ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства