Запис Детальніше

До питання суспільно-географічних досліджень соціальної інфраструктури

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title До питання суспільно-географічних досліджень соціальної інфраструктури
 
Creator Нємець, К.А.
Кобилін, П.О.
 
Subject соціальна інфраструктура
соціальна сфера
сфера обслуговування
освіта
охорона здоров’я
сфера культури
 
Description Розглянуто значення соціальної інфраструктури в суспільстві, досліджено визначення поняття «соціальна
інфраструктура» та показана її структура за О.І. Шаблієм та Б.Д. Гаврилишиним, проаналізовано захищені
кандидатські, докторські дисертації, а також фахові видання за напрямками географії сфери обслуговування, соціальної
сфери, соціальної інфраструктури, географії освіти, транспорту, охорони здоров’я, сфера культури, зв’язку,
обґрунтовано вибір дослідження суспільно-географічних аспектів соціальної інфраструктури Харківської області.
 
Date 2013-06-27T08:11:34Z
2013-06-27T08:11:34Z
2012-12
 
Type Article
 
Identifier Часопис соціально-економічної географії: Міжре-гіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет іме-ні В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – с. 97 – 101
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8767
 
Language uk
 
Relation УДК;911.3
 
Publisher ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства