Запис Детальніше

Основні етапи і особливості розвитку промисловості Харківського регіону

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Основні етапи і особливості розвитку промисловості Харківського регіону
 
Creator Нємець, Л.М.
Телебєнєва, Є.Ю.
 
Subject промисловість
історичний розвиток
підприємство,
історичний розвиток
 
Description В роботі розглянуто історичний розвиток промисловості Харківського регіону, визначені загальні положення щодо
особливостей промислового розвитку Харківської області, показано поетапний розвиток підприємств промисловості,
розглянуті основні промислові підприємства Харківської області, історія заснування та їх сучасний економічний стан.
Розглянуто автореферат захищеної кандидатської дисертації Підгрушного Г.П. щодо промислового і регіонального
розвитку України. Зроблені висновки щодо актуальності даного питання та подальшого дослідження у майбутньому.
 
Date 2013-06-27T08:34:55Z
2013-06-27T08:34:55Z
2013-12
 
Type Article
 
Identifier Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збі-рник наукових праць. – Харків: Харківський національний уні-верситет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – с. 43 – 46
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8771
 
Language uk
 
Relation УДК;911.3
 
Publisher ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства