Запис Детальніше

Особливості дослідження соціально-економічного розвитку м. Харкова

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Особливості дослідження соціально-економічного розвитку м. Харкова
 
Creator Нища, О.С.
 
Subject місто
підсистема міста
територіальна організація
демографічна ситуація
 
Description В даній статті розглянуто ознаки міста як системи. Проаналізовано особливості складових підсистем міста:
містоутворюючої, містообслуговуючої, архітектурно-містобудівельної, підсистеми населення. Проведено аналіз сучасного
стану демографічної ситуації в м. Харкові (природного та механічного руху населення, статевої та вікової структури),
промисловості, сфери торгівлі, освіти та культури. Розглянуто структуру пасажироперевезень, визначено який з видів
транспорту користується найбільшою популярністю у жителів м. Харкова. Проаналізовано особливості житлового
фонду міста та розвитку малого підприємництва.
 
Date 2013-06-27T08:38:53Z
2013-06-27T08:38:53Z
2012-12
 
Type Article
 
Identifier Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – с. 119 – 204
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8772
 
Language uk
 
Relation УДК;911.3
 
Publisher ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства