Запис Детальніше

Місце Луганської області в системи дошкільної освіти України

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Місце Луганської області в системи дошкільної освіти України
 
Creator Панкратьева, В.В.
 
Subject дошкільна освіта
дошкільні навчальні заклади
охоплення дітей дошкільною освітою
 
Description В статті розкривається сучасний стан системи дошкільної освіти в Україні. Аналізуються показники кількості
дошкільних закладів, їх щільності по території країни. Проводиться аналіз кількості місць та дітей у дошкільних
навчальних закладах, визначається рівень охоплення дітей дошкільною освітою. Здійснюється ранжування та групування
регіонів України за сумарним рейтингом показників системи дошкільної освіти. Розкриваються регіональні особливості та
встановлюється місце Луганської області в системі дошкільної освіти України.
 
Date 2013-06-27T08:48:26Z
2013-06-27T08:48:26Z
2012-11
 
Type Article
 
Identifier Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збі-рник наукових праць. – Харків: Харківський національний уні-верситет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – с. 194 – 198
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8775
 
Language uk
 
Relation УДК;911.3
 
Publisher ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства