Запис Детальніше

Статево-вікова структура населення м. Харкова як основа його демографічного капіталу

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Статево-вікова структура населення м. Харкова як основа його демографічного капіталу
 
Creator Сегіда, К.Ю.
 
Subject демографічний капітал
статево-вікова структура населення
демографічне навантаження
статеве співвідношення
 
Description В статті визначено сутність демографічного капіталу. Представлено статево-вікову структуру населення як
основу формування демографічного капіталу. Розглянуто закономірності формування статево-вікової структури
населення міста Харкова. Визначено співвідношення розподілу населення за статтю та віком. Розраховано основні
демографічні показники, визначено демографічне навантаження та особливості його розподілу за основними групами
населення. Проаналізовано статеве співвідношення населення міста, визначено вік балансування. Окреслено коло питань
для подальшого вивчення структури населення як основи формування демографічного капіталу міста.
 
Date 2013-07-01T10:38:12Z
2013-07-01T10:38:12Z
2012-12
 
Type Article
 
Identifier Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збі-рник наукових праць. – Харків: Харківський національний уні-верситет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – с. 73 – 76
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8780
 
Language uk
 
Relation УДК;911.3
 
Publisher ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства