Запис Детальніше

Сільський туризм як фактор розвитку соціальної інфраструктури регіону

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сільський туризм як фактор розвитку соціальної інфраструктури регіону
 
Creator Сегіда, К.С.
Букриньова, М.С.
 
Subject туризм
сільський туризм
соціальна інфраструктура
інфраструктура
 
Date 2013-07-01T10:44:30Z
2013-07-01T10:44:30Z
2013-04-18
 
Type Article
 
Identifier Регіон – 2013: суспільно-географічні аспекти: матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю (м. Харків, 18 – 19 квітня 2013 р. / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – с. 277 – 279.
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8781
 
Language uk
 
Relation УДК;911.3
 
Publisher ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства