Запис Детальніше

Теоретичні та прикладні аспекти застосування геоінформаційних технологій при розробці ландшафтно-екологічних карт регіонів (на прикладі Харківської області)

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Теоретичні та прикладні аспекти застосування геоінформаційних технологій при розробці ландшафтно-екологічних карт регіонів (на прикладі Харківської області)
 
Creator Пересадько, В.А.
Сінна, О.І.
Peresadko, V.A.
Sinna, E.I.
 
Subject ландшафтно-екологічна карта
геоінформаційні технології
системний аналіз
landscape-ecological card
geoinformation technologies
systems analysis
 
Description Проаналізовано напрямки, види і методи розробки ландшафтно-екологічних карт. Методику їх створення розглянуто на прикладі окремого регіону Харківської області. Застосування геоінформаційних технологій в процесі створення таких карт, зокрема програмного продукту ArcGIS, дає змогу адекватно оцінити
вплив антропогенних і техногенних факторів на якість навколишнього середовища, провести їх комплексний
аналіз та визначити відповідний обсяг природоохоронних заходів. Directions, kinds and methods of development of landscapes
ecological cards, are analysed. The method of their creation is considered on the example of separate region of
the Kharkov region. Use of geoinformation technologies in the process of creation of similar cards, in particular program
product of ARCGIS will enable it is adequate to estimate influence of technogenic factors on quality of environment,
to execute their complex analysis and to define the proper volume of nature protections measures.
 
Date 2013-08-05T11:14:29Z
2013-08-05T11:14:29Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Пересадько В.А. Теоретичні та прикладні аспекти застосування геоінформаційних технологій при розробці ландшафтно-екологічних карт регіонів (на прикладі Харківської області) / В.А. Пересадько, О.І. Сінна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 824. Сер.: Геологія–географія-екологія. – С. 179–186.
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8901
 
Language uk
 
Publisher Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна