Запис Детальніше

Визначення вмісту важких металів в органах і тканинах водних організмів з використанням фізичних методів елементного аналізу

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Визначення вмісту важких металів в органах і тканинах водних організмів з використанням фізичних методів елементного аналізу
 
Creator Полєвич, О.В.
Шперер, О.В.
Нечепоренко, А.Б.
Тищенко, І.І.
Polevich, O.V.
Shperer, A.V.
Necheporenko, A.B.
Tishchenko, I.I.
 
Subject рентгенофлуоресцентний аналіз
гідробіонти
біосубстрати
важкі токсичні метали
X-ray analysis
hydrobionts
biosubstrata
heavy toxic metals
 
Description Розглянуто використання методу РФА для визначення елементного складу біосубстратів (м’язи, печінка, зябра, кістки риб). Показана можливість виявлення накопичення специфічних елементів у органах і тканинах гідробіонтів та впливу навколишнього середовища на організми. Use of method X-ray analysis for definition of element structure of biosubstrata (a
muscle, a liver, gills, bones of fishes) is considered. The opportunity of revealing of accumulation of specific elements in
bodies and fabrics of hydrobionts and influences of an environment on organisms is shown.
 
Date 2013-08-05T11:28:58Z
2013-08-05T11:28:58Z
2008
 
Type Article
 
Identifier Визначення вмісту важких металів в органах і тканинах водних організмів з використанням фізичних методів елементного аналізу / О.В. Полєвич, О.В. Шперер, А.Б. Нечепоренко, І.І. Тищенко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 824. Сер.: Геологія–географія-екологія. – С. 227–231.
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8902
 
Language uk
 
Publisher Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна