Запис Детальніше

Ртуть у підземних водах – як фактор неінфекційної захворюваності населення (на прикладі Донецької області)

eKhNUIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Ртуть у підземних водах – як фактор неінфекційної захворюваності населення (на прикладі Донецької області)
 
Creator Безрук, К.О.
Bezruk, K.O.
 
Subject mercury
underground water
diseases
public health
ртуть
підземні води
захворювання
здоров’я населення
 
Description Неінфекційні захворювання пов’язані з ртутним отруєнням організму, що супроводжуються послабленням організму, підвищенням різних видів захворюваності, скороченням тривалості життя. У забруднених
водах відбуваються трансформації форм ртуті, з перетворення менш токсичних її форм у більш токсичні. Порушується діяльність серцево-судинної, кровоносної, статевої, дихальної, нервової системи та ін. Ртуть має
два шляхи надходження у підземні води – природні та антропогенні.
Infectious diseases connected with a mercury poisoning of an organism are accompanied
by an indulgence of an organism, increase of different kinds of disease, reduction of life expectancy. In the polluted
waters there are transformations of forms of mercury, there is a transformation of its less toxic forms to more
toxic. Activity of cardiovascular, blood, sexual, respiratory, nervous system is broken. Mercury has two ways of hit to
underground waters – natural and anthropogenesis.
 
Date 2013-08-06T11:11:29Z
2013-08-06T11:11:29Z
2009
 
Type Article
 
Identifier Безрук К.О. Ртуть у підземних водах – як фактор неінфекційної захворюваності населення (на прикладі Донецької області) / К.О. Безрук // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 864. Сер.: Геологія–географія-екологія. – Вип. 30. – С. 199–203.
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/8913
 
Language uk
 
Publisher Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна