Запис Детальніше

ДИСКУРС НАРОДНИЦТВА В ЕПІСТОЛЯРІЇ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ДИСКУРС НАРОДНИЦТВА В ЕПІСТОЛЯРІЇ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
 
Creator Pohrebniak, Inga
 
Description У статті проаналізовано головні концепти народництва в епістолярії Бориса Грінченка, визначено домінантну складову листів означеної проблеми. Визначено дискурсивні лакуни епістолярної комунікації, зміну поглядів, емоційну складову.
 
Publisher Borys Grinchenko Kyiv University
 
Date 2014-12-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/110
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; Nr 3 (7) (2014)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 3 (7) (2014)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 3 (7) (2014)
Synopsis: Text, Context, Media; No 3 (7) (2014)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/110/97
 
Rights Авторське право (c) 2019 Inga Pohrebniak
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0