Запис Детальніше

ЯНУШ СЛАВІНСЬКИЙ. ДО ПРОБЛЕМИ «МИСТЕЦТВА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ»

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ЯНУШ СЛАВІНСЬКИЙ. ДО ПРОБЛЕМИ «МИСТЕЦТВА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ»
 
Creator Sinchenko, Oleksij D.; Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій
 
Subject
 
Description Переклад із польської та коментарі Олексія Сінченка Переклад зроблено за виданням: Janusz Sławiński, O problemach «sztuki interpretacji» // Dzieło – Język – Tradycja. – Kraków, 1998. – S. 148–158. Вперше надруковано: O problemach sztuki interpretacji [w:] Liryka polska. Interpretacje, (współred.) J. Prokop, Kraków 1966. Przekł. hiszp. D. Navarro, «Criterios», Hawana 1985–1986, nr 13–20. Януш Славінський (Janusz Sławiński, нар. 15 березня 1934 р. у Варшаві) – польський літературознавець, співзасновник польського структуралізму. Протягом 1951–1955 рр. вивчав полоністику в Варшавському університеті, а після його закінчення працював на університетській кафедрі теорії літератури й Вищій педагогічній школі в Гданську. Від 1962 р. в Інституті літературних досліджень Польської академії наук. У 1964 р. отримує ступінь доктора гуманістичних наук. У 1967 р. керівник Майстерні історичної поетики, a через п’ять років – Закладу систематики літературних форм. У 1971 році захистив дисертацію. У 1983 р. отримав посаду надзвичайного професора, невдовзі стає звичайним професором.Проф. Януш Славінський – член Товариства польських письменників (з 1989 р.), член-кореспондент Польської академії вміння (з 2000 р.), голова ради Фонду на користь польської науки (від 1994 р.). За визначний внесок у розвиток польської науки отримав престижну нагороду Фундації ім. А. Южиковського (1988), у 2007 році став почесним доктором (honoris causa) Лодзького й Любельського католицького університетів.Проф. Януш Славінський – редактор численних праць зі сфери теорії літератури, історичної поетики й методології літературознавства, зокрема відомого Słownika terminów literackich (wyd. I, 1972), співавтор академічних підручників «Zarys teorii literatury» (wyd. I, 1962), «Ćwiczenia z poetyki opisowej» (1961) й таких видань, як «Teksty», «Kultura Niezależna» та «Almanach Humanistyczny», а також ініціатор монументальної серії «Vademecum Polonisty». Автор низки книг, найважливіші з яких «Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej» (1965 р., отримала наукову нагороду ім. T. Miкульського), «Dzieło – język – tradycja» (1974 р., отримала наукову нагороду ім. A. Брюкнера).У Польщі Януш Славінський вважається одним із найвпливовіших теоретиків літератури. Почавши від структуралізму, він збагатив польське літературознавство ідеями світового літературознавства й розвинув власну теорії інтерпретації. За його підручниками навчалося кілька поколінь полоністів й нині дискусії довкола його ідей не припиняються, свідченням чого є видана в Ягелонському університет монографія Емілії Янушек Теоретико-літературний дискурс Януша Славінського (Emilia Januszek Dyskurs teoretycznoliteracki Janusza Slawinskiego. – Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, 2012.)В Україні літературознавчий доробок науковця представлений лише однією статтею в перекладі Сергія Яковенка. (Януша Славінського: Аналіз, інтерпретація та оцінювання літературного твору // Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст.. / Упоряд. Б. Бакули; За аг. Ред.. В. Моренця; Пер. з польськ. С. Яковенка. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 531 с. – С. 87-109).
 
Publisher Synopsis: Text, Context, Media
Синопсис: текст, контекст, медиа
Синопсис: текст, контекст, медіа
 
Contributor
 
Date 2013-12-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/71
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; № 3-4 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 3-4 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 3-4 (2013)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/71/61
 
Rights ##submission.copyrightStatement##