Запис Детальніше

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МАНІПУЛЯЦІЇ В РЕКЛАМІ

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МАНІПУЛЯЦІЇ В РЕКЛАМІ
 
Creator Pogrebnyak, Inga V.; Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій
 
Subject реклама; маніпуляція; соціально-психологічні аспекти
 
Description У статті проаналізовано основні соціально-психологічні засади маніпуляції в рекламі, охарактеризовано їхній вплив на споживачів
 
Publisher Synopsis: Text, Context, Media
Синопсис: текст, контекст, медиа
Синопсис: текст, контекст, медіа
 
Contributor
 
Date 2013-12-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/62
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; № 3-4 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 3-4 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 3-4 (2013)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/62/51
 
Rights ##submission.copyrightStatement##