Запис Детальніше

Авторство і гра

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Авторство і гра
 
Creator Polishchuk, Yaroslav O.; Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій
 
Subject автор; твір; маска; псевдонім; містифікація; література
 
Description У статті досліджено постать автора в сучасному літературознавстві. Характерною тенденцією ХХ століття стало руйнування маєстатичного образу автора та впровадження замість нього образу ігрового – псевдоніма, маски, містифікації. Це – елемент творчої емансипації авторства. Незважаючи на песимістичні прогнози Р. Барта, не настала «смерть автора», її замінено розфокусуванням та множинністю його образу.   
 
Publisher Synopsis: Text, Context, Media
Синопсис: текст, контекст, медиа
Синопсис: текст, контекст, медіа
 
Contributor
 
Date 2013-07-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/51
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; № 2 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 2 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 2 (2013)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/51/41
 
Rights ##submission.copyrightStatement##