Запис Детальніше

Естетизація патології: ушкоджені віртуальні тіла медіа-арту versus досконалі «нові» тіла трансгуманізму

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Естетизація патології: ушкоджені віртуальні тіла медіа-арту versus досконалі «нові» тіла трансгуманізму
 
Creator Odarenko, Oksana V.; Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Subject
 
Description У статті крізь призму віртуальної тілесності аналізується дихотомія «прекрасне/потворне». Технологічно досконале тіло медіа арту та щільне тіло-Текст гіперлітератури протистоять монструозному трешевому віртуальному тілу контркультурних проектів. Відзначено розмитість меж між прекрасним та потворним віртуальним тілом. Наголошено на переході дискусії щодо віртуальної тілесності у площину «пост-людського» нарративу.Ключові слова: віртуальна тілесність; віртуальне тіло; медіа-арт; вірутальний персонаж; гіперлітература; кіберпростір; треш
 
Publisher Synopsis: Text, Context, Media
Синопсис: текст, контекст, медиа
Синопсис: текст, контекст, медіа
 
Contributor
 
Date 2013-01-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/12
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; № 1 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 1 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 1 (2013)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/12/7
 
Rights ##submission.copyrightStatement##