Запис Детальніше

КОНЦЕПТ БАТЬКІВЩИНИ У ТВОРЧОСТІ CЛОВ’ЯНСЬКИХ ПОЕТІВ МЕЖІ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title КОНЦЕПТ БАТЬКІВЩИНИ У ТВОРЧОСТІ CЛОВ’ЯНСЬКИХ ПОЕТІВ МЕЖІ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ
 
Creator Yevtushenko, Svitlana O.; Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій
 
Subject концепт; Батьківщина; поезія; слов’янські поети
 
Description У статті розглядається місце і значення концепту Батьківщини в поетичній спадщині слов’янських митців межі ХІХ – ХХ ст. Виокремлено та досліджено основні складові концепту Батьківщина. Наголошено на спільних компонентах концепту Батьківщина у творчості слов’янських поетів.
 
Publisher Synopsis: Text, Context, Media
Синопсис: текст, контекст, медиа
Синопсис: текст, контекст, медіа
 
Contributor
 
Date 2014-04-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/76
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; № 1 (5) (2014)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 1 (5) (2014)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 1 (5) (2014)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/76/67
 
Rights ##submission.copyrightStatement##