Запис Детальніше

ПОБУТУВАННЯ ФАНТАСТИЧНОГО У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ПОБУТУВАННЯ ФАНТАСТИЧНОГО У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ
 
Creator Oliinyk, Svitlana M.; Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій
 
Subject фантастичне; реальне; фентезі; фентезі для дітей; міф; християнський лицарський роман
 
Description У статті закцентовано увагу на закономірностях функціонування фантастичного елемента в сучасній українській прозі. Здійснено спробу встановити роль фантастичного, залученого у структуру творів різних жанрів, і окреслити варіанти такої взаємодії – злиття і зіставлення площин реального і фантастичного. Пунктирно окреслено проблему побутування фантастичного у контексті постмодерністської літератури.
 
Publisher Synopsis: Text, Context, Media
Синопсис: текст, контекст, медиа
Синопсис: текст, контекст, медіа
 
Contributor
 
Date 2013-12-23
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/67
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; № 3-4 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 3-4 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 3-4 (2013)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/67/57
 
Rights ##submission.copyrightStatement##