Запис Детальніше

Вербалізація концепту «Сад» у староукраїнській мові

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вербалізація концепту «Сад» у староукраїнській мові
 
Creator Murdza, Iryna M.; Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Subject
 
Description Концепт «сад» досліджено на мовному матеріалі староукраїнської доби (фольклорних, біблійних, апокрифічних джерелах, поетичних текстах доби бароко). Особлива увага звертається на виявлення смислового наповнення та структурної його організації в мовній картині світу українського народу, простежується вплив народнопоетичних, релігійних та естетичних уявлень на вербальну репрезентацію концепту «сад» у староукраїнській мові.Ключові слова: концепт «сад»; мовна картина світу; лінгвокультурологія; староукраїнська мова
 
Publisher Synopsis: Text, Context, Media
Синопсис: текст, контекст, медиа
Синопсис: текст, контекст, медіа
 
Contributor
 
Date 2013-01-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/25
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; № 1 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 1 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 1 (2013)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/25/19
 
Rights ##submission.copyrightStatement##