Запис Детальніше

ХУДОЖНІ ПАРАМЕТРИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В РОМАНІ ГАЛИНИ ВДОВИЧЕНКО «БОРА»

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ХУДОЖНІ ПАРАМЕТРИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В РОМАНІ ГАЛИНИ ВДОВИЧЕНКО «БОРА»
 
Creator Bashkyrova, Olga; Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій
 
Subject жіноча проза; постмодернізм; індивідуальність; культура
 
Description У статті розглянуто художні особливості моделювання індивідуальної свідомості персонажів у романі Галини Вдовиченко «Бора». Концепція особистості, запропонована авторкою, розглядається у контексті явищ постмодернізму та постпостмодернізму, у зв’язку з художньою практикою української та світової жіночої прози. Проаналізовано особливості таких іманентних характеристик художнього світу авторки, як час і простір, специфіку їх трансформації у свідомості героїв. Львівський міський текст досліджено з точки зору взаємодії історичного та індивідуального часу.
 
Publisher Synopsis: Text, Context, Media
Синопсис: текст, контекст, медиа
Синопсис: текст, контекст, медіа
 
Contributor
 
Date 2014-07-14
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/94
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; № 2 (6) (2014)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 2 (6) (2014)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 2 (6) (2014)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/94/83
 
Rights ##submission.copyrightStatement##