Запис Детальніше

Культурологічний код роману Наталі Тисовської «Укус огняного змія»

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Культурологічний код роману Наталі Тисовської «Укус огняного змія»
 
Creator Bashkyrova, Olga M.; Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій
 
Subject культура; символ; постмодернізм
 
Description У статті порушено проблему трансформації культурних констант у романі Наталі Тисовської «Укус огняного змія». Художня структура твору досліджується в контексті українського та світового культурологічного детективу. Водночас увага приділяється найбільш виразним рисам літературного постмодернізму, що суттєво відрізняють східнослов’янську модель цього жанру від західноєвропейської. Доведено, що образність роману утворює складну структуру, в якій культурні артефакти й приватні родинні символи мають однакове значення, що дозволяє авторці глибоко осмислити проблему родової пам’яті, іманентну для українського письменства.   
 
Publisher Synopsis: Text, Context, Media
Синопсис: текст, контекст, медиа
Синопсис: текст, контекст, медіа
 
Contributor
 
Date 2013-06-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/47
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; № 2 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 2 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 2 (2013)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/47/38
 
Rights ##submission.copyrightStatement##