Запис Детальніше

РОЛЬ ПОЕТИЗМУ В ЕВОЛЮЦІЇ ЧЕСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title РОЛЬ ПОЕТИЗМУ В ЕВОЛЮЦІЇ ЧЕСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
 
Creator Zabiiaka, Iryna V.
 
Subject авангард; поетизм; літературознавство; структуралізм; Празький лінгвістичний гурток
 
Description У статті розглянуто взаємини чеського авангардного напряму поетизму та літературознавства, зокрема структуралізму Празького лінгвістичного гуртка. Визначено наукові положення ПЛГ, які виникли під впливом авангардної літератури. Це визначення форми і змісту як бінарної опозиції, завжди присутньої у художньому творі; увага до мови як головного формального елементу творів; межі естетичного/неестетичного; протиставлення старого і нового як рушійна сила розвитку мистецтва. Крім того, простежено вплив концепцій представників ПЛГ на наукові погляди Д. Чижевського, викладені у його відомій «Історії української літератури».
 
Publisher Synopsis: Text, Context, Media
Синопсис: текст, контекст, медиа
Синопсис: текст, контекст, медіа
 
Contributor
 
Date 2013-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/73
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; № 3-4 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 3-4 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 3-4 (2013)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/73/63
 
Rights ##submission.copyrightStatement##