Запис Детальніше

ПРО ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІЙНОЇ ГРАМАТИКИ

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ПРО ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІЙНОЇ ГРАМАТИКИ
 
Creator Grypas, Oksana Y.; Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій
 
Subject функційна граматика; функційно-семантичне поле; функція; методика формування поля
 
Description У статті окреслено засадничі принципи функційної граматики, методологію функційно-граматичного дослідження. Подано характеристику функційно-семантичного поля та методику його формування, з’ясовано значення поняття «функція»
 
Publisher Synopsis: Text, Context, Media
Синопсис: текст, контекст, медиа
Синопсис: текст, контекст, медіа
 
Contributor
 
Date 2013-12-06
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/64
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; № 3-4 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 3-4 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 3-4 (2013)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/64/54
 
Rights ##submission.copyrightStatement##