Запис Детальніше

ЖАНРОВО-ТИПОЛОГІЧНІ РИСИ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОБІОГРАФІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ЖАНРОВО-ТИПОЛОГІЧНІ РИСИ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОБІОГРАФІЇ ХХ СТОЛІТТЯ
 
Creator Cherkashyna, Tetiana
 
Description У статті розглянуто жанрово-типологічні ознаки української автобіографії ХХ століття. Наголошено, що основними жанрологічними рисами української автобіографії є ретроспективність, фактографічність, саморефлексивність, сюжетно-подієвий хронологічний тип оповіді, прозова автодієгетична оповідь, ідентичність образів автора, наратора і головного персонажа, наявність у тексті автобіографічного договору, висвітлення типових автобіографічних блоків та ін. З’ясовано, що основними жанровими різновидами і модифікаціями української автобіографії ХХ століття стали мемуарна, документальна і художня автобіографії.
 
Publisher Borys Grinchenko Kyiv University
 
Date 2015-01-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/118
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; Nr 4 (8) (2014)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 4 (8) (2014)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 4 (8) (2014)
Synopsis: Text, Context, Media; No 4 (8) (2014)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/118/106
 
Rights Авторське право (c) 2019 Tetiana Cherkashyna
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0