Запис Детальніше

МАСЛІТ: ПАРАЛІТЕРАТУРА ЧИ МИСТЕЦЬКИЙ ФЕНОМЕН?

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title МАСЛІТ: ПАРАЛІТЕРАТУРА ЧИ МИСТЕЦЬКИЙ ФЕНОМЕН?
 
Creator Yeremenko, Olena; Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій
 
Subject
 
Description (рецензія на монографію: Романенко О. Семіосфера української масової літератури: Текст. Читач. Епоха / Олена Романенко. – К.: Якубець А. В., 2014.– 362 с.)
 
Publisher Synopsis: Text, Context, Media
Синопсис: текст, контекст, медиа
Синопсис: текст, контекст, медіа
 
Contributor
 
Date 2014-06-06
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/90
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; № 2 (6) (2014)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 2 (6) (2014)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 2 (6) (2014)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/90/79
 
Rights ##submission.copyrightStatement##