Запис Детальніше

Функціональні та стилістичні особливості неологізмів у поетичному тексті Дмитра Павличка

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Функціональні та стилістичні особливості неологізмів у поетичному тексті Дмитра Павличка
 
Creator Shostuk, Zorana V.; Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій
 
Subject авторський лексичний новотвір; неологізм; неологія; лінгвосинергетика; функція; ідіолект
 
Description У статті проаналізовані основні функціональні та стилістичні особливості авторських лексичних новотворів, зафіксованих у поезії Дмитра Павличка.   
 
Publisher Synopsis: Text, Context, Media
Синопсис: текст, контекст, медиа
Синопсис: текст, контекст, медіа
 
Contributor
 
Date 2013-06-25
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/43
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; № 2 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 2 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 2 (2013)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/43/34
 
Rights ##submission.copyrightStatement##