Запис Детальніше

БІБЛІЙНА ГЕРМЕНЕВТИКА У ПОЛЕМІЧНОМУ ТРАКТАТІ ДМИТРА ТУПТАЛА «РОЗЫСК О РАСКОЛЬНЫЧЄСКОЙ БРЫНСКОЙ ВЂРЂ»

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title БІБЛІЙНА ГЕРМЕНЕВТИКА У ПОЛЕМІЧНОМУ ТРАКТАТІ ДМИТРА ТУПТАЛА «РОЗЫСК О РАСКОЛЬНЫЧЄСКОЙ БРЫНСКОЙ ВЂРЂ»
 
Creator Borysenko, Kateryna G.; Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій
 
Subject Біблія; бароко; полемічний трактат; Церква; православний; російські старовіри
 
Description У статті йдеться про історію розвитку жанру богословсько-полемічного трактату в українській літературі другої половини XVII – XVIII ст., зокрема, дискусії між православними та авторами та російськими старовірами. Визначаються етапи розвитку та характерні стилістичні особливості. Зокрема йдеться про полемічний трактат Дмитра Туптала «Розыск…» та роль біблійної герменевтики в цьому творі.
 
Publisher Synopsis: Text, Context, Media
Синопсис: текст, контекст, медиа
Синопсис: текст, контекст, медіа
 
Contributor
 
Date 2013-12-24
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/69
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; № 3-4 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 3-4 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 3-4 (2013)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/69/59
 
Rights ##submission.copyrightStatement##