Запис Детальніше

"NIEWOLNICY NIE RODZĄ WOLNYCH DZIECI": PRÓBA SAMOIDENTYFIKACJI JEDNOSTKI W TERENOWYCH BADANIACH Z UKRAIŃSKIEGO SEKSU OKSANY ZABUŻKO

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title "NIEWOLNICY NIE RODZĄ WOLNYCH DZIECI": PRÓBA SAMOIDENTYFIKACJI JEDNOSTKI W TERENOWYCH BADANIACH Z UKRAIŃSKIEGO SEKSU OKSANY ZABUŻKO
“SLAVES DO NOT GIVE BIRTH TO FREE CHILDREN”: AN ATTEMPT TO SELF-IDENTIFICATION OF THE INDIVIDUAL IN FIELD WORK IN UKRAINIAN SEX BY OKSANA ZABUŻKO
«РАБИ НЕ НАРОДЖУЮТЬ ВІЛЬНИХ ДІТЕЙ»: СПРОБА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ В «ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ З УКРАЇНСЬКОГО СЕКСУ» ОКСАНИ ЗАБУЖКО
 
Creator Pukhonska, Oksana
 
Description Świat nowoczesny dziś bardzo aktywnie probuje odnaleźć zbyt ważne wyjaśnienia klęsk i sukcesów przeszłego wieku, który wywołał mocne wpływy na rozwój współczesnego społeczeństwa światowego a jego zachowania wobec wyzwań nowego czasu. Różne ośrodki kulturowe podejmują decyzję reinkarnacji tak ważnej pamięci, niegdyś straconej w wyniku różnych warunków historzcynzch. Literatura, oczywiście, nie stoi obok, ponieważ właśnie ona, jako sztuka słowa, staje się na nowo stworzonym przypominanym światem zapomnianym, kształtując obszar historii odzyskanej a ocalałej przeszłości. Proponowana tutaj rozprawa naukowa dotyczy kwestii przepracowania traumatyczneh pamięci w popularnej powieści Oksany Zabużko „Badania terenowe nad ukraińskim seksem”.
For the modern society it is very important to find some explanations of the historical events of the XX century. The matter is that those events, which were so destructive with theirs totalitarian occupation, mass killing of the hole nationalities, that they made a great influence on the behavior of the humanity nowadays. The main is that different cultural groups try to so important reincarnate memory which was lost in the result of different historical conditions. Literature takes a great part in this process, creating the artistic environment, where forgotten world can be remained with the help of remembrance. In the process of reflecting history modern literature very often also creates the space of survived and recovered memory. This article is about the struggle with the traumatic memory in the Oksana Zabuzhko’s novel “Field Work in Ukrainian Sex”.
Сучасний світ робить активні спроби знайти пояснення втрат і здобутків минулого століття, котре мало значний вплив на розвиток суспільства і його поведінки супроти викликів нового часу. Представники різних культурних осередків, митці, науковці звертають увагу на нагальність реінкарнації пам’яті, втраченої у трагічних історичних умовах. Література, як мистецтво слова, розважає над відтворенням забутої травми, по-своєму формуючи віднайдений простір історії і зціленого минулого. Запропонована стаття порушує проблему припрацювання травматичної пам’яті у романі Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу».
 
Publisher Borys Grinchenko Kyiv University
 
Date 2015-11-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/154
10.28925/2311-259x.2015.387
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; Nr 3(11) (2015)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 3(11) (2015)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 3(11) (2015)
Synopsis: Text, Context, Media; No 3(11) (2015)
2311-259X
10.28925/2311-259x.2018.(1)
 
Language pol
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/154/162
 
Rights Авторське право (c) 2019 Oksana Pukhonska
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0