Запис Детальніше

ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ПЕРСОНАЖ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ПЕРСОНАЖ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ
 
Creator Bondareva, Olena Y.; Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій
 
Subject віртуальний простір; дискурс; медіа; пастіш; симулякр
 
Description У статті розглянуто функціонування віртуального простору у сучасних українських п’єсах, зокрема переростання віртуальності у дискурсивну структуру, що пронизує різні рівні текстової організації та сполучає локальні прийоми драматургічного письма з мовою високих технологій та медіа. Порушено проблему деформування адекватності сприйняття реальності, спричиненої ілюзією тотожності об’єкта і його образу, яку породжує віртуальна реальність та мультимедійна інформація. Акцентовано увагу не лише на сценічному моделюванні віртуальної реальності, але і її пастішуванні.
 
Publisher Synopsis: Text, Context, Media
Синопсис: текст, контекст, медиа
Синопсис: текст, контекст, медіа
 
Contributor
 
Date 2013-12-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/74
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; № 3-4 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 3-4 (2013)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 3-4 (2013)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/74/64
 
Rights ##submission.copyrightStatement##