Запис Детальніше

У МЕЖАХ І ЗА МЕЖАМИ ГЕРМЕНЕВТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ: ВІД ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕОРІЇ ДО ТЕОРІЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title У МЕЖАХ І ЗА МЕЖАМИ ГЕРМЕНЕВТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ: ВІД ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕОРІЇ ДО ТЕОРІЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
 
Creator Astrachan, Natalia
 
Description У статті розглянуто проблему інтерпретації літературного твору в контексті різних напрямів розвитку сучасного літературознавства, що можуть бути сприйняті як такі, що взаємно доповнюються, продовжують започатковану в епоху античності герменевтичну традицію та виходять за її межі. Відповідно до сформульованого Р. Ничем принципу «обмеженого плюралізму» літературознавча інтерпретація узгоджена з комунікативною сутністю літературного твору, характеризована з погляду її подієвості, відповідної подієвості літературного твору, що передбачає взаємодію «Я» і «Ти» в процесі діалогічного художнього осягнення буття.
 
Publisher Borys Grinchenko Kyiv University
 
Date 2015-01-13
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/115
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; Nr 4 (8) (2014)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 4 (8) (2014)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 4 (8) (2014)
Synopsis: Text, Context, Media; No 4 (8) (2014)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/115/101
 
Rights Авторське право (c) 2019 Natalia Astrachan
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0