Запис Детальніше

ФЕНОМЕН ДАВНЬОСХІДНОГО ПРОРОЦТВА У КОНТЕКСТІ ТАНАХУ

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title ФЕНОМЕН ДАВНЬОСХІДНОГО ПРОРОЦТВА У КОНТЕКСТІ ТАНАХУ
 
Creator Lutsiuk, Mykola V.; Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій
 
Subject пророк; ТаНаХ; Давній Схід; священна історія
 
Description У статті проаналізовані феномен пророцтва в позабіблійному світі (Вавилон, Єгипет) та його інтерпретація в біблійних текстах. На основі зіставлення текстів пророцтв Давнього Єгипту, Месопотамії та Ізраїлю встановлені їхні зв’язки та типологія. Здійснено спробу розкрити особливості особистості пророка як зберігача самосвідомості народу.
 
Publisher Synopsis: Text, Context, Media
Синопсис: текст, контекст, медиа
Синопсис: текст, контекст, медіа
 
Contributor
 
Date 2014-03-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/75
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; № 1 (5) (2014)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 1 (5) (2014)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 1 (5) (2014)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/75/66
 
Rights ##submission.copyrightStatement##