Запис Детальніше

СИНКРЕТИЧНІСТЬ ЕВОЛЮЦІЇ КОБЗАРСТВА: ВІД ІСТОРИЧНОГО ЯВИЩА ДО ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

Синопсис: текст, контекст, медіа

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title СИНКРЕТИЧНІСТЬ ЕВОЛЮЦІЇ КОБЗАРСТВА: ВІД ІСТОРИЧНОГО ЯВИЩА ДО ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ
 
Creator Yeremenko, Olena
 
Description У статті зосереджено увагу на витоках кобзарства, його світоглядних та мистецьких засадах і художній репрезентації. Образ кобзаря у творчості Тараса Шевченка та його сучасників – малярів і поетів – постає носієм націотворчих інтенцій і романтичних естетичних принципів. Заакцентована етнічна неповторність явища, причетність до творення українського героїчного міфу. Підкреслене моделювання домінант рецепції Тараса Шевченка як Кобзаря.
 
Publisher Borys Grinchenko Kyiv University
 
Date 2014-11-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/103
 
Source Synopsis: Text, Context, Media; Nr 3 (7) (2014)
Синопсис: текст, контекст, медіа; № 3 (7) (2014)
Синопсис: текст, контекст, медиа; № 3 (7) (2014)
Synopsis: Text, Context, Media; No 3 (7) (2014)
2311-259X
 
Language ukr
 
Relation http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/103/90
 
Rights Авторське право (c) 2019 Olena Yeremenko
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0